* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Apr 1, 2019

କଷି ଆମ୍ବ ଆଚାର - Baby Mango Pickle


କଷି ଆମ୍ବ ଆଚାର - Baby Mango Pickle
ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାମଗ୍ରୀ-

ଟାକୁଆ ହୋଇ ନଥିବା କଷି  ଆମ୍ବ ୧  କିଲୋ, ମେଥି ୧ ଟେବୁଲ  ଚାମଚ , ସୋରିଷ ୨  ଟେବୁଲ ଚାମଚ , ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ୧ ଚାମଚ ,  ରସୁଣ ୨ଟା, ସୋରିଷ  ତେଲ ୧  କପ , ହଳଦୀ ୧  ଚାମଚ, ଲୁଣ  ପରିମାଣ  ଅନୁଯାଇ ପ୍ରଣାଳୀ-

ପ୍ରଥମେ  ଆମ୍ବରୁ  ଚୋପା  ଛଡାଇ   ଚାରିଖଣ୍ଡ  କରି  କାଟିବେ   ମେଥିକୁ  ଭାଜି  ଗୁଣ୍ଡ  କରି  ରଖିବେ  ଏହାପରେ  ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ , ସୋରିଷ  ଗୁଣ୍ଡ , ହଳଦୀ , ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ , ରସୁଣ , ତେଲ  ସବୁ  ଭଲ  ଭାବରେ  ମିଶାଇ  ଦେବେ   

ଲୁଣ ଦେଇ  ଏକ  ଜାରରେ  ରଖି  ସବୁଦିନ  ୧ ମାସ  ଯାଏ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ  ଏହା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଖାଇପାରିବେ