* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Showing posts with label ସେଓ ସାଣ୍ଡୱିଚ by odiatastykhana. Show all posts
Showing posts with label ସେଓ ସାଣ୍ଡୱିଚ by odiatastykhana. Show all posts

Feb 15, 2015

ସେଓ ସାଣ୍ଡୱିଚ-Apple Sandwich

ସେଓ ସାଣ୍ଡୱିଚ-Apple Sandwich

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ :
ସେଓ , କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଜୁସ , ଚିଜ୍, ଡାଲଚିନି ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ( ପତଳା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାବେରି ଏବଂ କାକୁଡି ) ଏବଂ ଟୁଥ ପିନ୍ ।

ପ୍ରଣାଳୀ :

ସେଓକୁ ଗୋଲ ଭାବରେ ୩ ରୁ ୪ ଫାଳ କାଟନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି କାଢିଦିଅନ୍ତୁ । ସେଓ ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ନ ପଡିବା ଲାଗି ଲେମ୍ବୁ ଜୁସରେ ସେଓ ଖଣ୍ଡକୁ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଫାଳ ଉପରେ ଚିଜ୍ ଦେଇ ପତଳା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଫଳକୁ ସଜାନ୍ତୁ । ଏହା ଉପରେ ଡାଲଚିନ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସେଓ ଫାଳ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସେଓ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଠିକ ଭାବେ ରହିବା ଲାଗି ଏହା ଉପରେ ଟୁଥ ପିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଖାନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଵାଦ ବାରନ୍ତୁ ।