* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Showing posts with label ଫେଣି - PHENI (Sweet). Show all posts
Showing posts with label ଫେଣି - PHENI (Sweet). Show all posts

Oct 10, 2016

ଫେଣି - PHENI (Sweet)

ଫେଣି - PHENI (Sweet)
ପ୍ରସ୍ତୁତି  ସାମଗ୍ରୀ – 

ଫେଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଇଦା -୩୦୦ ଗ୍ରାମ , ଚିନି -୧୦୦ ଗ୍ରାମ , ଚାଉଳ ଚୂନା ୫୦ ଗ୍ରାମ , ରିଫାଇନ ତେଲ -୩୦୦ ଗ୍ରାମ , ଘିଅ ୫୦/୬୦ ଗ୍ରାମ , ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ , ଜୁଆଣୀ ଅଳ୍ପ

ପ୍ରଣାଳୀ -

ପ୍ରଥମେ ମଇଦାରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣୀ ନେଇ ଭଲଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଛୋଟ ଛୁଟ ଗୋଳା କରି କରି ରଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଚୂନା ଓ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଗୋଳାକୁ ପୂରି ଆକାରରେ ବେଲି କରି ତା ଉପରେ  ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାଇ ରୋଲ ଆକାରରେ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ରୋଲକୁ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଗରମ କରି ରୋଲଗୁଡିକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଚିନିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସିରା କରି ଏଥିରେ ଫେଣିଗୁଡିକୁ ବୁଡାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥାଳିରେ କାଢି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫେଣି ।