* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Showing posts with label cumin soup. Show all posts
Showing posts with label cumin soup. Show all posts

Dec 1, 2016

ଜୀରା ସୁପ – CUMIN SOUP

ଜୀରା ସୁପ – CUMIN SOUP

ପ୍ରସ୍ତୁତି  ସାମଗ୍ରୀ – 

ଜୀରା ୫ ଚାମଚ , ପୋସ୍ତକ ୨ ଚାମଚ , ଚଣା ଭଜା ୩ ଚାମଚ , ନଡିଆକୋରା ୩ ଚାମଚ , ଘିଅ ୧ ଚାମଚ , ଡାଲଚିନ ୧ଖଣ୍ଡ , ଲୁଣ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ , ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ୨ ଟି 

ପ୍ରଣାଳୀ –


ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶିଳରେ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ୩ କପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାନରେ ଘିଅ ଗରମ କରି ଏହି ବଟାକୁ ପକାନ୍ତୁ ଫୁଟି ଗଲେ ସର ଅଳ୍ପ ପଡି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀରା ସୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ହଜମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଏହା ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଓ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସୁପ ଯାହା  ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ।