* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Showing posts with label କଇଥ ଜେଲି – Wood Apple Jelly. Show all posts
Showing posts with label କଇଥ ଜେଲି – Wood Apple Jelly. Show all posts

Nov 10, 2016

କଇଥ ଜେଲି – Wood Apple Jelly

କଇଥ ଜେଲି – Wood Apple Jelly
ପ୍ରସ୍ତୁତି  ସାମଗ୍ରୀ – 

କଇଥ ୨ କି. ଗ୍ରା., ଚିନି ୧ କି. ଗ୍ରା., ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ୧୦ ଗ୍ରାମ 
 


ପ୍ରଣାଳୀ –


ପ୍ରଥମେ କଇଥରୁ ଟାଣୁଆ ଖୋଳପା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶସ ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସିଝାନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଛାଣି ରସ ବାହାର କରି ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ ଚିନି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଫୁଟାଇ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ମଝିରେ  ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ  ମିଶ୍ରଣଟି ହଲକା ବହଳିଆ ହୋଇଗଲେ ରନ୍ଧା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜେଲି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ  ବିଶୋଧିତ ବୋତଲରେ ପବନ ନ ପଶିବା ଭଳି ଠିପି ଲଗାଇ ଶୀତଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ