* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Showing posts with label Boiled Manda ସିଝା ମଣ୍ଡା. Show all posts
Showing posts with label Boiled Manda ସିଝା ମଣ୍ଡା. Show all posts

Sep 15, 2014

ସିଝା ମଣ୍ଡା - Boiled Manda Pitha

ସିଝା ମଣ୍ଡା - Boiled Manda Pitha

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ :

ଚାଉଳ ଚୂନା ୨ କପ, କ୍ଷୀର ୨ କପ, ନାଡିଆ କୋରା ୧ କପ, ଚିନି ଅଧା କପ, ଅଳେଇଚ ୪/୫ ଟି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ୧ ଚାମଚ, ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ |ପ୍ରଣାଳୀ :

ଚିନି, ନଡିଆକୋରା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଲେଇଚ ଆଦି ମିଶାଇ କଡେଇରେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ |

ଏକ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଫୁଟାନ୍ତୁ | ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ଓ ଚାଉଳ ଚୂନାକୁ ଯନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ | ଚାଉଳଚୂନା ଭଲଭାବେ ସିଝି ଗଲାପରେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କରାନ୍ତୁ | ଏବେ ଏଥିରେ ୧ ଚାମଚ ରିଫାଇନ ପକାଇ ଭଲଭାବେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ | ୮/୧୦ ଗୋଳା କରନ୍ତୁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଳାରେ ନାଡିଆପୁର ଦେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗଢନ୍ତୁ | ଏବେ ପିଠାଗୋଡିକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ଏଥିପାଇଁ ଇଡ୍ଲୀ ଛାଞ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ପାତ୍ରରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଠା କରିପରିବେ | ସିଝାମଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ | ଏବେ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସ୍ଵାଦ ପରଖନ୍ତୁ |