* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Apr 10, 2016

ଜିଞ୍ଜର ବିସ୍କୁଟ - GINGER BISCUIT

ଜିଞ୍ଜର ବିସ୍କୁଟ - GINGER BISCUIT
ସାମଗ୍ରୀ:-

ମଇଦା ୨୫୦ ଗ୍ରାମ , ବଟର  ୧୫୦ ଗ୍ରାମ, ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ୧୫୦ ଗ୍ରାମ, କ୍ଷୀର ୨ ଚାମଚ , ଶୁଣ୍ଠି (ଶୁଖିଲା ଅଦା ) –ଗୁଣ୍ଡ ୨/୩ ଚାମକ ,  ଲୁଣ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେପ୍ରସ୍ତୁତି  ପ୍ରଣାଳୀ:


ମଇଦା ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଟର, କ୍ଷୀର , ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ମଇଦା ମିଶ୍ରଣକୁ ଦେଇଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ମୋଟା ମୋଟା ବେଲି ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ବିସ୍କୁଟ ବେକିଂ ଟ୍ରେରେ ଘିଅ ମାରି ବେକିଂ କରନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ପରେ  ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା  ଖୁବ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ଵର , ହଜମ ଶକ୍ତି ତଥା କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ମହୋଷଧି ପରି ଅଟେ ।