* *** PLANT A NEEM TREE.... WISH YOU ALL A HAPPY HOME STAY AND SAFE FROM CORONA ......... Best Wishes for MAKING YOUR KITCHEN CLEAN ...THANKS FOR BEING WITH US FOR MORE THAN FIVE YEARS.. ଜୟ ଓଡିଶା....Enjoy and Celebrate... * Use E-Cards.E-Greetings,E-mail. Follow by Email. Save our Green Odisha.. ATULYA ODISHA

Apr 1, 2015

ଚୁଡା ଘଷା Chuda Ghasa

ଚୁଡା  ଘଷା

ପ୍ରସ୍ତୁତି  ସାମଗ୍ରୀ  
ଚୁଡା   ୫୦୦  ଗ୍ରାମ , ଚିନି  ୨୫୦  ଗ୍ରାମ , ୧ ଟି  ନଡିଆ , ଛୋଟ  ୨  ଚାମଚ  ଗୋଲମରିଚ  ଗୁଣ୍ଡ ,ଗୁଆ ଘିଅ  ୧୦୦ ଗ୍ରାମ 


ପ୍ରଣାଳୀ  -
ପ୍ରଥମେ  ଚୁଡାକୁ  ଖରାରେ  ନେଇ  ଶୁଖାନ୍ତୁ   ଚୁଡା ଗରମ  ହୋଇଗଲେ  ତାକୁ  ଆଣି  ଭଲଭାବରେ  ବାଛି  ରଖନ୍ତୁ   ଏହା  ପରେ   ଚୁଡାକୁ  ଗୁଣ୍ଡ  କରି  ଗୋଟିଏ  ବଡ  ପାତ୍ରରେ  ରଖନ୍ତୁ   ସେଥିରେ  ଗୋଟିଏ  ନଡିଆକୁ  କୋରି   ସେହି  କୋରାକୁ  ଦିଅନ୍ତୁ   ଚିନି ,ଗୁଆ  ଘିଅ ଓ  ଗୋଲମରିଚ  ଗୁଣ୍ଡକୁ   ମଧ୍ୟ  ସେଥିରେ   ଦିଅନ୍ତୁ  ଏବେ  ସେହି  ସବୁକୁ  ଭଲଭାବରେ  ୨  ହାତରେ   ଘଷି  ଘଷି  ମିଶାନ୍ତୁ । ଏବେ  ପ୍ରସ୍ତୁତ  ହୋଇଗଲା  ଚୁଡା  ଘଷା  ।  ଏହାକୁ  ବାଡିଆ  ଡାଲମା  ସହିତ  ଖାଇଲେ   ବହୁତ  ଭଲ  ଲାଗେ    ।  ଏବେ  ଏହାକୁ  ନିଜେ  ଚାଖନ୍ତୁ  ଓ  ଅନ୍ୟକୁ   ଖାଇବାକୁ   ଦିଅନ୍ତୁ  । 

No comments:

Post a Comment